Ερωτήσεις – απαντήσεις για την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία (spam)

1. Τι είναι η αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία;
Αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία (γνωστή και ως spam) είναι κάθε ηλεκτρονικό µήνυµα που αποστέλλεται µε σκοπό την εµπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή και κάθε άλλο διαφηµιστικό σκοπό χωρίς ο παραλήπτης να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για αυτό.

2. Τι είδους µηνύµατα περιλαµβάνει το spam;
Μηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και µηνύµατα που αποστέλλονται µέσω κινητού τηλεφώνου (SMS, MMS), υπηρεσίες στιγµιαίων µηνυµάτων (instant messaging – ΙΜ, π.χ. MSN ή Google chat) ή άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ανταλλαγής µηνυµάτων (π.χ. µέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook).

3. Tα µηνύµατα spam έχουν πάντα εµπορικό περιεχόµενο;
Όχι. Τα µηνύµατα spam µπορεί να αποσκοπούν σε οποιοδήποτε διαφηµιστικό σκοπό, π.χ. να προωθούν δράσεις φιλανθρωπικών ιδρυµάτων ή πολιτικών κοµµάτων.

κατεβάστε από εδώ το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο

Recommended For You